Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Am I eligible to work in [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Do I need a social security number before I start working?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Do I need a work permit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
What is the national minimum wage?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
I am ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
employed
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
unemployed
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
an entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
self-employed
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
an intern
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
a volunteer
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
a consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
I would like to register as a freelance professional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
What type of employment contract do you have?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
I have a ______________ contract.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
full-time
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
part-time
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
fixed-term
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
permanent
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
seasonal
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
When do I get my paycheck?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
I would like to ask for _________.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
maternity leave
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
paternity leave
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
sick leave
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
days off
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
I would like to have some information on taxation.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
I would like to report my earnings.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
When is the deadline to send my tax return?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Who will let me know ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
how much my refund is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
if I owe more tax
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης