Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Må jeg arbejde i [land]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Hvad er landets mindsteløn?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jeg er ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
ansat
Καθεστώς απασχόλησης
arbejdsløs
Καθεστώς απασχόλησης
iværksætter
Καθεστώς απασχόλησης
selvstændig
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
frivillig
Καθεστώς απασχόλησης
konsulent
Καθεστώς απασχόλησης
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jeg har en ______________ kontrakt.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fuldtids-
Τύπος συμβολαίου
deltids-
Τύπος συμβολαίου
tidsbegrænset
Τύπος συμβολαίου
tidsubegrænset
Τύπος συμβολαίου
sæsonbegrænset
Τύπος συμβολαίου
Hvornår får jeg løn?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jeg vil gerne bede om _________.
Για να ζητήσετε άδεια
barsel
Τύπος άδειας
fædreorlov
Τύπος άδειας
sygeorlov
Τύπος άδειας
feriedage
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Hvem vil informere mig om ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
at jeg skylder mere i skat
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης