Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Må jeg arbejde i [land]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Potřebuji pracovní povolení?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Hvad er landets mindsteløn?
Jaká je národní minimální mzda?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jeg er ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
ansat
zaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
arbejdsløs
nezaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
iværksætter
podnikatel
Καθεστώς απασχόλησης
selvstændig
osoba samostatně výdělečně činná
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
stážista
Καθεστώς απασχόλησης
frivillig
dobrovolník
Καθεστώς απασχόλησης
konsulent
poradce
Καθεστώς απασχόλησης
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jeg har en ______________ kontrakt.
Mám ______________ smlouvu.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fuldtids-
na plný úvazek
Τύπος συμβολαίου
deltids-
na poloviční úvazek
Τύπος συμβολαίου
tidsbegrænset
na dobu určitou
Τύπος συμβολαίου
tidsubegrænset
trvalá pozice
Τύπος συμβολαίου
sæsonbegrænset
sezonní práce
Τύπος συμβολαίου
Hvornår får jeg løn?
Kde budu dostávat výplatu?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jeg vil gerne bede om _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
barsel
mateřská dovolená
Τύπος άδειας
fædreorlov
otcovská dovolená
Τύπος άδειας
sygeorlov
nemocenská
Τύπος άδειας
feriedage
volný den
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Hvem vil informere mig om ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hvor meget tilbagebetaling jeg får
výše kolik dostanu zpátky
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
at jeg skylder mere i skat
jestliže musím zaplatit více daní
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης