Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Må jeg arbejde i [land]?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Hvad er landets mindsteløn?
Asgari ücret ne kadar?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jeg er ___________________ .
Ben ___________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
ansat
çalışıyorum
Καθεστώς απασχόλησης
arbejdsløs
işsizim
Καθεστώς απασχόλησης
iværksætter
girişimciyim
Καθεστώς απασχόλησης
selvstændig
serbest meslek sahibiyim
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
stajyerim
Καθεστώς απασχόλησης
frivillig
gönüllüyüm
Καθεστώς απασχόλησης
konsulent
danışmanım
Καθεστώς απασχόλησης
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jeg har en ______________ kontrakt.
Sözleşmem ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fuldtids-
tam zamanlı
Τύπος συμβολαίου
deltids-
yarı zamanlı
Τύπος συμβολαίου
tidsbegrænset
süreli sözleşme
Τύπος συμβολαίου
tidsubegrænset
kalıcı
Τύπος συμβολαίου
sæsonbegrænset
mevsimlik
Τύπος συμβολαίου
Hvornår får jeg løn?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jeg vil gerne bede om _________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Για να ζητήσετε άδεια
barsel
annelik izni
Τύπος άδειας
fædreorlov
babalık izni
Τύπος άδειας
sygeorlov
hastalık izni
Τύπος άδειας
feriedage
günlük izin
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Hvem vil informere mig om ______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hvor meget tilbagebetaling jeg får
geri ödeme miktarı
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
at jeg skylder mere i skat
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης