Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Må jeg arbejde i [land]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Hvad er landets mindsteløn?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jeg er ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
ansat
ผู้มีงานทำ
Καθεστώς απασχόλησης
arbejdsløs
ผู้ว่างงาน
Καθεστώς απασχόλησης
iværksætter
ผู้ประกอบการ
Καθεστώς απασχόλησης
selvstændig
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
เด็กฝึกงาน
Καθεστώς απασχόλησης
frivillig
อาสาสมัคร
Καθεστώς απασχόλησης
konsulent
ที่ปรึกษา
Καθεστώς απασχόλησης
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jeg har en ______________ kontrakt.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fuldtids-
เต็มเวลา
Τύπος συμβολαίου
deltids-
นอกเวลา
Τύπος συμβολαίου
tidsbegrænset
มีกำหนดเวลา
Τύπος συμβολαίου
tidsubegrænset
พนักงานประจำ
Τύπος συμβολαίου
sæsonbegrænset
ตามช่วงเวลา
Τύπος συμβολαίου
Hvornår får jeg løn?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jeg vil gerne bede om _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Για να ζητήσετε άδεια
barsel
การลาคลอด
Τύπος άδειας
fædreorlov
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Τύπος άδειας
sygeorlov
การลาป่วย
Τύπος άδειας
feriedage
การหยุดงานเอง
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jeg vil gerne melde min indtjening.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Hvem vil informere mig om ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hvor meget tilbagebetaling jeg får
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
at jeg skylder mere i skat
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης