Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Må jeg arbejde i [land]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Hvad er landets mindsteløn?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jeg er ___________________ .
Jestem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
ansat
zatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
arbejdsløs
bezrobotny/a
Καθεστώς απασχόλησης
iværksætter
przedsiębiorcą
Καθεστώς απασχόλησης
selvstændig
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
praktykantem/praktykantką
Καθεστώς απασχόλησης
frivillig
wolontariuszem/wolontariuszką
Καθεστώς απασχόλησης
konsulent
doradcą
Καθεστώς απασχόλησης
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jeg har en ______________ kontrakt.
Mam umowę ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fuldtids-
o pracę na pełny etat
Τύπος συμβολαίου
deltids-
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Τύπος συμβολαίου
tidsbegrænset
(o pracę) na czas określony
Τύπος συμβολαίου
tidsubegrænset
(o pracę) na czas nieokreślony
Τύπος συμβολαίου
sæsonbegrænset
o pracę sezonową
Τύπος συμβολαίου
Hvornår får jeg løn?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jeg vil gerne bede om _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
barsel
urlop macierzyński
Τύπος άδειας
fædreorlov
urlop ojcowski
Τύπος άδειας
sygeorlov
chorobowe
Τύπος άδειας
feriedage
kilka dni urlopu
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Hvem vil informere mig om ______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hvor meget tilbagebetaling jeg får
ile wynosi mój zwrot podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
at jeg skylder mere i skat
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης