Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Må jeg arbejde i [land]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Hvad er landets mindsteløn?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jeg er ___________________ .
Είμαι _________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
ansat
μισθωτός
Καθεστώς απασχόλησης
arbejdsløs
άνεργος
Καθεστώς απασχόλησης
iværksætter
επιχειρηματίας
Καθεστώς απασχόλησης
selvstændig
αυτοαπασχολούμενος
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
ασκούμενος σε πρακτική
Καθεστώς απασχόλησης
frivillig
εθελοντής
Καθεστώς απασχόλησης
konsulent
σύμβουλος
Καθεστώς απασχόλησης
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jeg har en ______________ kontrakt.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fuldtids-
πλήρους απασχόλησης
Τύπος συμβολαίου
deltids-
μερικής απασχόλησης
Τύπος συμβολαίου
tidsbegrænset
ορισμένης διάρκειας
Τύπος συμβολαίου
tidsubegrænset
μόνιμο
Τύπος συμβολαίου
sæsonbegrænset
εποχιακός
Τύπος συμβολαίου
Hvornår får jeg løn?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jeg vil gerne bede om _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Για να ζητήσετε άδεια
barsel
άδεια μητρότητας
Τύπος άδειας
fædreorlov
άδεια πατρότητας
Τύπος άδειας
sygeorlov
επίδομα ασθενείας
Τύπος άδειας
feriedage
μέρες άδεια
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Hvem vil informere mig om ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hvor meget tilbagebetaling jeg får
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
at jeg skylder mere i skat
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης