Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kann ich in [Land] arbeiten?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ich bin _________________.
Jestem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
im Beruf
zatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
arbeitslos
bezrobotny/a
Καθεστώς απασχόλησης
Unternehmer
przedsiębiorcą
Καθεστώς απασχόλησης
freischaffend
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
Praktikant
praktykantem/praktykantką
Καθεστώς απασχόλησης
Ehrenamtlicher
wolontariuszem/wolontariuszką
Καθεστώς απασχόλησης
Berater
doradcą
Καθεστώς απασχόλησης
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mam umowę ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
Vollzeit-
o pracę na pełny etat
Τύπος συμβολαίου
Teilzeit-
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Τύπος συμβολαίου
befristeten
(o pracę) na czas określony
Τύπος συμβολαίου
unbefristeten
(o pracę) na czas nieokreślony
Τύπος συμβολαίου
saisonal befristeten
o pracę sezonową
Τύπος συμβολαίου
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ich würde gern____________ beantragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
Mutterschaftszeit
urlop macierzyński
Τύπος άδειας
Vaterschaftsurlaub
urlop ojcowski
Τύπος άδειας
Krankenzeit
chorobowe
Τύπος άδειας
Urlaubstage
kilka dni urlopu
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wer informiert mich über____________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
die Höhe der Rückzahlung
ile wynosi mój zwrot podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
eventuell fällige Nachzahlungen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης