Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kann ich in [Land] arbeiten?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Mi a minimálbér?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ich bin _________________.
___________________vagyok.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
im Beruf
alkalmazott
Καθεστώς απασχόλησης
arbeitslos
munkanélküli
Καθεστώς απασχόλησης
Unternehmer
vállalkozó
Καθεστώς απασχόλησης
freischaffend
egyéni vállalkozó
Καθεστώς απασχόλησης
Praktikant
gyakornok
Καθεστώς απασχόλησης
Ehrenamtlicher
önkéntes
Καθεστώς απασχόλησης
Berater
szaktanácsadó
Καθεστώς απασχόλησης
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ich habe einen ____________ Vertrag.
______________ szerződésem van.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
Vollzeit-
teljes munkaidős
Τύπος συμβολαίου
Teilzeit-
részmunkaidős
Τύπος συμβολαίου
befristeten
határozott idejű
Τύπος συμβολαίου
unbefristeten
állandó
Τύπος συμβολαίου
saisonal befristeten
szezonális
Τύπος συμβολαίου
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Mikor kapok fizetést?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ich würde gern____________ beantragen.
Szeretnék_________igényelni.
Για να ζητήσετε άδεια
Mutterschaftszeit
szülési szabadság
Τύπος άδειας
Vaterschaftsurlaub
apasági szabadság
Τύπος άδειας
Krankenzeit
betegszabadság
Τύπος άδειας
Urlaubstage
szabadnap
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wer informiert mich über____________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
die Höhe der Rückzahlung
mennyi a visszatérítés?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
eventuell fällige Nachzahlungen
mennyit kell még fizetnem?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης