Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kann ich in [Land] arbeiten?
¿Puedo trabajar en (país)?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
¿Necesito permiso de trabajo?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ich bin _________________.
Soy ____________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
im Beruf
asalariado
Καθεστώς απασχόλησης
arbeitslos
desempleado
Καθεστώς απασχόλησης
Unternehmer
empresario
Καθεστώς απασχόλησης
freischaffend
autónomo
Καθεστώς απασχόλησης
Praktikant
trabajador en prácticas
Καθεστώς απασχόλησης
Ehrenamtlicher
voluntario
Καθεστώς απασχόλησης
Berater
asesor
Καθεστώς απασχόλησης
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Tengo un contrato ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
Vollzeit-
a tiempo completo
Τύπος συμβολαίου
Teilzeit-
a tiempo parcial
Τύπος συμβολαίου
befristeten
de duración determinada
Τύπος συμβολαίου
unbefristeten
indefinido
Τύπος συμβολαίου
saisonal befristeten
de temporada
Τύπος συμβολαίου
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
¿Cuándo se cobra?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ich würde gern____________ beantragen.
Me gustaría solicitar _____________.
Για να ζητήσετε άδεια
Mutterschaftszeit
la baja por maternidad
Τύπος άδειας
Vaterschaftsurlaub
la baja por paternidad
Τύπος άδειας
Krankenzeit
la baja por enfermedad
Τύπος άδειας
Urlaubstage
días libres
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wer informiert mich über____________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
die Höhe der Rückzahlung
¿Cuánto me sale a devolver?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
eventuell fällige Nachzahlungen
¿Cuánto me sale a pagar?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης