Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kann ich in [Land] arbeiten?
Am I eligible to work in [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Do I need a social security number before I start working?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Do I need a work permit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
What is the national minimum wage?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ich bin _________________.
I am ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
im Beruf
employed
Καθεστώς απασχόλησης
arbeitslos
unemployed
Καθεστώς απασχόλησης
Unternehmer
an entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
freischaffend
self-employed
Καθεστώς απασχόλησης
Praktikant
an intern
Καθεστώς απασχόλησης
Ehrenamtlicher
a volunteer
Καθεστώς απασχόλησης
Berater
a consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
I would like to register as a freelance professional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
What type of employment contract do you have?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ich habe einen ____________ Vertrag.
I have a ______________ contract.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
Vollzeit-
full-time
Τύπος συμβολαίου
Teilzeit-
part-time
Τύπος συμβολαίου
befristeten
fixed-term
Τύπος συμβολαίου
unbefristeten
permanent
Τύπος συμβολαίου
saisonal befristeten
seasonal
Τύπος συμβολαίου
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
When do I get my paycheck?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ich würde gern____________ beantragen.
I would like to ask for _________.
Για να ζητήσετε άδεια
Mutterschaftszeit
maternity leave
Τύπος άδειας
Vaterschaftsurlaub
paternity leave
Τύπος άδειας
Krankenzeit
sick leave
Τύπος άδειας
Urlaubstage
days off
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
I would like to have some information on taxation.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
I would like to report my earnings.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
When is the deadline to send my tax return?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wer informiert mich über____________?
Who will let me know ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
die Höhe der Rückzahlung
how much my refund is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
eventuell fällige Nachzahlungen
if I owe more tax
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης