Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pot lucra în [țara]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Am nevoie de permis de muncă?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Care este salariul minim pe economie?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Je suis ___________.
Sunt ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
employé(e)
angajat
Καθεστώς απασχόλησης
au chômage
neangajat
Καθεστώς απασχόλησης
entrepreneur
antreprenor
Καθεστώς απασχόλησης
travailleur indépendant
independent
Καθεστώς απασχόλησης
stagiaire
practicant
Καθεστώς απασχόλησης
bénévole
voluntar
Καθεστώς απασχόλησης
consultant(e)
consultant
Καθεστώς απασχόλησης
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
J'ai un contrat ___________.
Am contract de ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
à temps plein
normă întreagă
Τύπος συμβολαίου
à temps partiel
jumătate de normă
Τύπος συμβολαίου
en C.D.D.
pe perioadă determinată
Τύπος συμβολαίου
en C.D.I.
pe perioadă nedeterminată
Τύπος συμβολαίου
saisonnier
temporar
Τύπος συμβολαίου
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Când primesc salariul?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Je voudrais _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Για να ζητήσετε άδεια
un congé maternité
concediu maternal
Τύπος άδειας
un congé paternité
concediul paternal
Τύπος άδειας
un congé maladie
concediu medical
Τύπος άδειας
des congés
zile libere
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Je voudrais déclarer mes revenus.
Aș dori să-mi declar venitul.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Qui me préviendra ________________ ?
Cine mă va informa de ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
du montant qui me sera remboursé
cât este rambursarea
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
si je dois payer davantage d'impôts
dacă datorez mai mult
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης