Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Am I eligible to work in [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Do I need a social security number before I start working?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Do I need a work permit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
What is the national minimum wage?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
I am ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
employed
Καθεστώς απασχόλησης
unemployed
Καθεστώς απασχόλησης
an entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
self-employed
Καθεστώς απασχόλησης
an intern
Καθεστώς απασχόλησης
a volunteer
Καθεστώς απασχόλησης
a consultant
Καθεστώς απασχόλησης
I would like to register as a freelance professional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

What type of employment contract do you have?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
I have a ______________ contract.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
full-time
Τύπος συμβολαίου
part-time
Τύπος συμβολαίου
fixed-term
Τύπος συμβολαίου
permanent
Τύπος συμβολαίου
seasonal
Τύπος συμβολαίου
When do I get my paycheck?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
I would like to ask for _________.
Για να ζητήσετε άδεια
maternity leave
Τύπος άδειας
paternity leave
Τύπος άδειας
sick leave
Τύπος άδειας
days off
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

I would like to have some information on taxation.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
I would like to report my earnings.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
When is the deadline to send my tax return?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Who will let me know ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
how much my refund is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
if I owe more tax
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης