Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Am I eligible to work in [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Do I need a social security number before I start working?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Do I need a work permit?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
What is the national minimum wage?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
I am ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
employed
ผู้มีงานทำ
Καθεστώς απασχόλησης
unemployed
ผู้ว่างงาน
Καθεστώς απασχόλησης
an entrepreneur
ผู้ประกอบการ
Καθεστώς απασχόλησης
self-employed
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Καθεστώς απασχόλησης
an intern
เด็กฝึกงาน
Καθεστώς απασχόλησης
a volunteer
อาสาสมัคร
Καθεστώς απασχόλησης
a consultant
ที่ปรึกษา
Καθεστώς απασχόλησης
I would like to register as a freelance professional.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

What type of employment contract do you have?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
I have a ______________ contract.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
full-time
เต็มเวลา
Τύπος συμβολαίου
part-time
นอกเวลา
Τύπος συμβολαίου
fixed-term
มีกำหนดเวลา
Τύπος συμβολαίου
permanent
พนักงานประจำ
Τύπος συμβολαίου
seasonal
ตามช่วงเวลา
Τύπος συμβολαίου
When do I get my paycheck?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
I would like to ask for _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Για να ζητήσετε άδεια
maternity leave
การลาคลอด
Τύπος άδειας
paternity leave
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Τύπος άδειας
sick leave
การลาป่วย
Τύπος άδειας
days off
การหยุดงานเอง
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

I would like to have some information on taxation.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
I would like to report my earnings.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
When is the deadline to send my tax return?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Who will let me know ______________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
how much my refund is
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
if I owe more tax
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης