Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Am I eligible to work in [country]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Do I need a social security number before I start working?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Do I need a work permit?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
What is the national minimum wage?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
I am ___________________ .
Είμαι _________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
employed
μισθωτός
Καθεστώς απασχόλησης
unemployed
άνεργος
Καθεστώς απασχόλησης
an entrepreneur
επιχειρηματίας
Καθεστώς απασχόλησης
self-employed
αυτοαπασχολούμενος
Καθεστώς απασχόλησης
an intern
ασκούμενος σε πρακτική
Καθεστώς απασχόλησης
a volunteer
εθελοντής
Καθεστώς απασχόλησης
a consultant
σύμβουλος
Καθεστώς απασχόλησης
I would like to register as a freelance professional.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

What type of employment contract do you have?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
I have a ______________ contract.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
full-time
πλήρους απασχόλησης
Τύπος συμβολαίου
part-time
μερικής απασχόλησης
Τύπος συμβολαίου
fixed-term
ορισμένης διάρκειας
Τύπος συμβολαίου
permanent
μόνιμο
Τύπος συμβολαίου
seasonal
εποχιακός
Τύπος συμβολαίου
When do I get my paycheck?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
I would like to ask for _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Για να ζητήσετε άδεια
maternity leave
άδεια μητρότητας
Τύπος άδειας
paternity leave
άδεια πατρότητας
Τύπος άδειας
sick leave
επίδομα ασθενείας
Τύπος άδειας
days off
μέρες άδεια
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

I would like to have some information on taxation.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
I would like to report my earnings.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
When is the deadline to send my tax return?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Who will let me know ______________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
how much my refund is
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
if I owe more tax
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης