Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Onko avustus verovapaata?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Onko tuki veronalaista?
Wird die Unterstützung besteuert?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Voinko valittaa päätöksestä?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας