Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Musím platit daně z dávek?
Er understøttelsen skattefri?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Je podpora zdanitelná?
Er plejebistanden skattepligtig?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Jakou podporu dostanu?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jeg appellere en beslutning?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας