Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Tazminat vergiye tabi mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Hangi yardımları alacağım?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας