Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Is de uitkering belastingvrij?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Tazminat vergiye tabi mi?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Hangi yardımları alacağım?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας