Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Er understøttelsen skattefri?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Tazminat vergiye tabi mi?
Er plejebistanden skattepligtig?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Hangi yardımları alacağım?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan jeg appellere en beslutning?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας