Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Musím platit daně z dávek?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Je podpora zdanitelná?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Jakou podporu dostanu?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας