Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
O subsídio é isento de impostos?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
O subsídio é tributável?
Wird die Unterstützung besteuert?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Quais benefícios vou receber?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
O subsídio afeta outros benefícios?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας