Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Wird die Unterstützung besteuert?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Jakie świadczenia dostanę?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας