Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Adómentesek a juttatások?
Estas la poŝmono imponibla?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Adóköteles a támogatás?
Estas la poŝmono imponibla?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Milyen juttatásokat kaphatok?
Kio profitojn mi ricevas?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας