Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Adómentesek a juttatások?
هل السعر خال من الضريبة؟
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Adóköteles a támogatás?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Milyen juttatásokat kaphatok?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας