Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Is de uitkering belastingvrij?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας