Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Is de uitkering belastingvrij?
هل السعر خال من الضريبة؟
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Is de zorgtoeslag belastbaar?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Welke voordelen zal ik ontvangen?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας