Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
请问补贴是不需要纳税的吗?
O subsídio é isento de impostos?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
该津贴是否要纳税?
O subsídio é tributável?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
我能拿到什么福利?
Quais benefícios vou receber?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
这个津贴是否影响其他福利?
O subsídio afeta outros benefícios?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
我能否申诉反对某个决定?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
如果情况有所改变我该如何做?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας