Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Tazminat vergiye tabi mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
¿Qué ayudas puedo percibir?
Hangi yardımları alacağım?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
¿Puedo recurrir una resolución?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας