Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Er understøttelsen skattefri?
Is the allowance tax-free?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
What are the factors which determine how much I get?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Er plejebistanden skattepligtig?
Is the allowance taxable?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Which benefits will I receive?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Will the allowance affect other benefits?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Kan jeg appellere en beslutning?
Can I appeal against a decision?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
What shall I do if my circumstances change?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας