Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Ist die Beihilfe steuerfrei?
O subsídio é isento de impostos?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Wird die Unterstützung besteuert?
O subsídio é tributável?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Was für Unterstützung bekomme ich?
Quais benefícios vou receber?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
O subsídio afeta outros benefícios?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας