Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Est-ce que je peux faire appel ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας