Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Επιδόματα αναπηρίας

Επιδόματα αναπηρίας - Υποβολή αιτήσεων

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε αν θα λάβετε επίδομα αναπηρίας
هل السعر خال من الضريبة؟
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα φορολογείται
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Για να ρωτήσετε ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ποσό χρημάτων που θα λάβετε

Επιδόματα αναπηρίας - Φροντιστές

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Για να ρωτήσετε τι κριτήρια καθορίζουν αν θα πάρετε επίδομα φροντίδας
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να είστε συγγενής του ατόμου που φροντίζετε για να λάβετε το επίδομα
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Για να ρωτήσετε πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχετε φροντίδα στο άτομο για να μπορείτε να ζητήσετε οικονομική βοήθεια
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Wird die Unterstützung besteuert?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα είναι φορολογητέο
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Was für Unterstützung bekomme ich?
Για να ρωτήσετε τι τύπου βοήθεια θα λάβετε
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα επηρεάζει άλλη βοήθεια που λαμβάνετε
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Για να ρωτήσετε αν το επίδομα σας επηρεάζει την βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζετε
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας απόφασης
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Για να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε αν αλλάξουν οι περιστάσεις σας