Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mój [dokument] został skradziony.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składam podanie w imieniu _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Podane informacje są poufne.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Mikä sinun nimesi on?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Missä sinä asut?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Mikä sinun osoitteesi on?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Minä olen _________.
Mój stan cywilny: _____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
naimaton
kawaler/panna
Συζυγική κατάσταση
naimisissa
żonaty/zamężna
Συζυγική κατάσταση
asumuserossa
w separacji
Συζυγική κατάσταση
eronnut
rozwodnik/rozwódka
Συζυγική κατάσταση
avoliitossa
w konkubinacie
Συζυγική κατάσταση
rekisteröidyssä parisuhteessa
w rejestrowanym związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
parisuhteessa
w związku partnerskim
Συζυγική κατάσταση
avoliitossa
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Συζυγική κατάσταση
leski
wdowiec/wdowa
Συζυγική κατάσταση
Onko sinulla lapsia?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Mitä vakuutus kattaa?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Sairaalakulut
Opłaty za pobyt w szpitalu
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Erikoislääkärikustannukset
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostinen tutkimus
Badania diagnostyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiset toimenpiteet
Zabiegi chirurgiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrinen hoito
Leczenie psychiatryczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Hammashoito
Leczenie stomatologiczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Silmähoito
Leczenie okulistyczne
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Kelpaako ajokorttini täällä?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Haluaisin suorittaa ________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriakokeen
egzamin teoretyczny
Τύπος εξέτασης
inssiajon
egzamin praktyczny
Τύπος εξέτασης
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
osoitetta
adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nimeä
nazwisko
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
kuvaa
zdjęcie
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Haluaisin uusia ajokorttini.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
kadonneen
zgubienie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
varastetun
kradzież (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
vaurioituneen
zniszczenie (prawa jazdy)
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας