Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
¿Cuándo caduca su DNI?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Me han robado el/la (documento).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La información es confidencial.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Mikä sinun nimesi on?
¿Cómo se llama usted?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Missä sinä asut?
¿Dónde vive usted?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Mikä sinun osoitteesi on?
¿Cuál es su dirección?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Minkä maan kansalainen sinä olet?
¿Cuál es su nacionalidad?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Koska sinä saavuit [maahan]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
¿Me deja su DNI, por favor?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Minä olen _________.
Mi estado civil es ______________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
naimaton
soltero/a
Συζυγική κατάσταση
naimisissa
casado/a
Συζυγική κατάσταση
asumuserossa
separado/a
Συζυγική κατάσταση
eronnut
divorciado/a
Συζυγική κατάσταση
avoliitossa
cohabitante
Συζυγική κατάσταση
rekisteröidyssä parisuhteessa
en unión civil
Συζυγική κατάσταση
parisuhteessa
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
avoliitossa
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
leski
viudo/a
Συζυγική κατάσταση
Onko sinulla lapsia?
¿Tiene usted hijos?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Me gustaría empadronarme.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Vengo a registrar mi domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Mitä vakuutus kattaa?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Sairaalakulut
Tasas hospitalarias
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Erikoislääkärikustannukset
Honorarios de médicos especialistas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostinen tutkimus
Pruebas diagnósticas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiset toimenpiteet
Intervenciones quirúrjicas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrinen hoito
Tratamiento psiquiátrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Hammashoito
Tratamientos dentales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Silmähoito
Tratamientos oftalmológicos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Kuinka voin pidentää viisumiani?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Kelpaako ajokorttini täällä?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Haluaisin suorittaa ________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriakokeen
el examen teórico
Τύπος εξέτασης
inssiajon
el examen práctico
Τύπος εξέτασης
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
osoitetta
la dirección
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nimeä
el nombre
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
kuvaa
la fotografía
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Haluaisin uusia ajokorttini.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
kadonneen
lo he perdido
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
varastetun
me lo han robado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
vaurioituneen
se ha dañado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
No tengo antecedentes penales.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας