Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Mikä sinun nimesi on?
Wie heißen Sie?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Missä sinä asut?
Wo wohnen Sie?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Mikä sinun osoitteesi on?
Wie ist Ihre Adresse?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Koska sinä saavuit [maahan]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Minä olen _________.
Mein Familienstand ist_____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
naimaton
ledig
Συζυγική κατάσταση
naimisissa
verheiratet
Συζυγική κατάσταση
asumuserossa
getrennt
Συζυγική κατάσταση
eronnut
geschieden
Συζυγική κατάσταση
avoliitossa
zusammenlebend
Συζυγική κατάσταση
rekisteröidyssä parisuhteessa
in einer eingetragenen Partnerschaft
Συζυγική κατάσταση
parisuhteessa
unverheiratetes Paar
Συζυγική κατάσταση
avoliitossa
in einer Partnerschaft
Συζυγική κατάσταση
leski
verwitwet
Συζυγική κατάσταση
Onko sinulla lapsia?
Haben Sie Kinder?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Gibt es Anmeldegebühren?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Mitä vakuutus kattaa?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Sairaalakulut
Krankenhausgebühren
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Erikoislääkärikustannukset
Facharztkosten
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostinen tutkimus
Diagnosetests
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgische Eingriffe
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrinen hoito
Psychiatrische Behandlung
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Hammashoito
Zahnbehandlungen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Silmähoito
Augenbehandlungen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Haluaisin suorittaa ________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriakokeen
den Theorieteil
Τύπος εξέτασης
inssiajon
den praktischen Teil
Τύπος εξέτασης
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
osoitetta
die Adresse
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nimeä
den Namen
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
kuvaa
das Foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
kadonneen
verlorenen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
varastetun
gestohlenen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
vaurioituneen
beschädigten
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας