Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
svobodný/á
bekar
Συζυγική κατάσταση
ženatý/vdaná
evli
Συζυγική κατάσταση
odděleni
ayrılmış
Συζυγική κατάσταση
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Συζυγική κατάσταση
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Συζυγική κατάσταση
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Συζυγική κατάσταση
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Συζυγική κατάσταση
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Συζυγική κατάσταση
vdovec/vdova
dul
Συζυγική κατάσταση
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Oční ošetření
Göz tedavisi
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
Teoretický test
teorik sınav
Τύπος εξέτασης
Praktický test
direksiyon sınavı
Τύπος εξέτασης
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adresu
adres
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
jméno
ad
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fotografii
fotoğraf
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
ztracený
kayıp
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
ukradený
çalınmış
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
zničený
hasarlı
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας