Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Můj [dokument] byl ukraden.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Tyto informace jsou důvěrné.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Jak se jmenuješ?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Kde bydlíte?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Jaká je vaše adresa?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Jaké je vaše občanství?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Kdy jste přijeli do [country]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Můj rodinný stav je ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
svobodný/á
Συζυγική κατάσταση
ženatý/vdaná
Συζυγική κατάσταση
odděleni
Συζυγική κατάσταση
rozvedený/rozvedená
Συζυγική κατάσταση
žijící ve společné domácnosti
Συζυγική κατάσταση
v registrovaném partnerství
Συζυγική κατάσταση
nesezdaní partneři
Συζυγική κατάσταση
v domácím partnerství
Συζυγική κατάσταση
vdovec/vdova
Συζυγική κατάσταση
Máte děti?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Je registrace zpoplatněná?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Poplatky za pobyt v nemocnici
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Poplatky za konsultace se specialisty
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostické testy
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgické zákroky
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrická léčba
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zubní ošetření
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Oční ošetření
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Musím změnit svou registrační značku?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
Teoretický test
Τύπος εξέτασης
Praktický test
Τύπος εξέτασης
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adresu
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
jméno
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fotografii
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
ztracený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
ukradený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
zničený
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Mám čistý trestní rejstřík.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας