Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

____ için nereden form bulabilirim?
Where can I find the form for ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
[belge] ne zaman verildi?
When was your [document] issued?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
[belge] nerede verildi?
Where was your [document] issued?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
When does your ID expire?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Could you help me fill out the form?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
What documents should I bring for __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
[belge] belgem çalındı.
My [document] has been stolen.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
I am completing this application on behalf of _____ .
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Bu bilgi özeldir.
The information is confidential.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Can you give me a receipt for this application?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Adınız nedir?
What is your name?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Could you please tell me your place and date of birth?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Nerede yaşıyorsunuz?
Where do you live?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
İkamet adresiniz nedir?
What is your address?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Hangi ülke vatandaşısınız?
What is your citizenship?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
[ülke] ne zaman geldiniz?
When did you arrive in [country]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kimliğinizi görebilir miyim?
Could you please show me your ID?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Medeni halim ___________.
My marital status is ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
bekar
single
Συζυγική κατάσταση
evli
married
Συζυγική κατάσταση
ayrılmış
separated
Συζυγική κατάσταση
boşanmış
divorced
Συζυγική κατάσταση
birlikte yaşıyor
cohabiting
Συζυγική κατάσταση
medeni birliktelik
in a civil union
Συζυγική κατάσταση
evlenmemiş çift
unmarried partners
Συζυγική κατάσταση
medeni ortaklık içinde
in a domestic partnership
Συζυγική κατάσταση
dul
widowed
Συζυγική κατάσταση
Çocuğunuz var mı?
Do you have children?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Do you have dependents living with you?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Ailemi yanıma almak istiyorum.
I would like to reunite with my family.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
I would like to register in the city.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Hangi belgeleri getirmeliyim?
What documents shall I bring?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Are there any registration fees?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
I am here for the domicile registration.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
I would like to apply for a residence permit.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Do I need private health insurance?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
What is covered by the health insurance?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hastane masrafları
Hospital fees
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Uzman doktor ücretleri
Specialists' fees
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tanı koyma testleri
Diagnostic tests
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Cerrahi operasyonlar
Surgical procedures
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psikiyatri tedavisi
Psychiatric treatment
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diş tedavisi
Dental treatments
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Göz tedavisi
Eye care treatment
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Why are you requesting the entry visa?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Do I need a visa to visit [country]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Vizemi nasıl uzatabilirim?
How can I extend my visa?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Vize başvurum neden reddedildi?
Why has my visa application been rejected?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Can I apply to become a permanent resident?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Do I have to change the license plate of my car?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
I would like to register my vehicle.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Ehliyetim burada geçerli mi?
Is my driving licence valid here?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
I would like to apply for a provisional driving license.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
__________ için kayıt olmak istiyorum.
I would like to book my __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teorik sınav
theory test
Τύπος εξέτασης
direksiyon sınavı
driving test
Τύπος εξέτασης
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
I would like to change the ____________on my driving license.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adres
address
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
ad
name
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fotoğraf
photo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
I would like to add higher categories to my driving license.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
I would like to renew my driving license.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
I would like to replace a ___________ driving license.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
kayıp
lost
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
çalınmış
stolen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
hasarlı
damaged
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
I would like to appeal my license suspension.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Where can I register for the [language] test?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Sabıka kaydım yoktur.
I have a clean criminal record.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
I have the required level of [language].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
What are the fees for citizenship application?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας