Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Mikä sinun nimesi on?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Missä sinä asut?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Mikä sinun osoitteesi on?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
Minä olen _________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
naimaton
Συζυγική κατάσταση
gift
naimisissa
Συζυγική κατάσταση
separerad
asumuserossa
Συζυγική κατάσταση
skild
eronnut
Συζυγική κατάσταση
sambo
avoliitossa
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Συζυγική κατάσταση
ogift par
parisuhteessa
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
avoliitossa
Συζυγική κατάσταση
änka
leski
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
Onko sinulla lapsia?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Sairaalakulut
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Erikoislääkärikustannukset
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Diagnostinen tutkimus
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiset toimenpiteet
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Hammashoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Silmähoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Haluaisin suorittaa ________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
teoriakokeen
Τύπος εξέτασης
uppkörning
inssiajon
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
osoitetta
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
nimeä
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
kuvaa
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
kadonneen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
varastetun
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
vaurioituneen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας