Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Когда был выдан ваш документ?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Где был выдан ваш [документ] ?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Мой [документ] украли.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
Информация конфиденциальна.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Как вас зовут?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Где вы живете?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Каков ваш адрес?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Какое у вас гражданство?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Когда вы въехали в страну?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
Мое семейное положение -_______.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
холост
Συζυγική κατάσταση
gift
Женат/замужем
Συζυγική κατάσταση
separerad
Разведен/а
Συζυγική κατάσταση
skild
Разведен/а
Συζυγική κατάσταση
sambo
в сожительстве
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
в гражданском браке
Συζυγική κατάσταση
ogift par
Не женатая пара
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
в домашнем партнерстве
Συζυγική κατάσταση
änka
вдовец/вдова
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
У вас есть дети?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Какие документы мне нужно принести?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Мне нужно платить за регистрацию?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Что покрывает медицинская страховка?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Больничные платы
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Платы специалистам
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Диагностические проверки
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Хирургические процедуры
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Психиатрическое лечение
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Лечение зубов
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Офтальмологическое лечение
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Как я могу продлить мою визу?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Мне нужно менять номер своей машины?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Мои водительские права здесь действуют?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
Теоретический тест
Τύπος εξέτασης
uppkörning
Тест на вождение
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
адрес
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
имя
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
фотография
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
потеряно
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
украдено
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
повреждено
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
У меня нет судимостей
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας