Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Când a fost emis [documentul]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Unde a fost emis [documentul]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Când îți expiră ID-ul?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mi s-a furat [documentul].
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
Informația este confidențială.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Cum vă cheamă?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Unde locuiți?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Care este adresa dumneavoastră?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Ce cetățenie aveți?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Când ați ajuns în [țara]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
Starea mea civilă este ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
Singur
Συζυγική κατάσταση
gift
Căsătorit/ă
Συζυγική κατάσταση
separerad
separat/ă
Συζυγική κατάσταση
skild
divorțat/ă
Συζυγική κατάσταση
sambo
concobinaj
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
într-o uniune civilă
Συζυγική κατάσταση
ogift par
necăsătorit/ă
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
partener/ă de viață
Συζυγική κατάσταση
änka
văduv/ă
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
Aveți copii?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Ce documente trebuie să aduc?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Există vreo taxă de înregistrare?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Taxe pentru spitalizare
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Onorarii ale medicilor specialiști
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Test de diagnosticare
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Intervenții chirurgicale
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Tratament psihiatric
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Tratamente dentare
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Tratamente oftalmologice
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
De ce solicitați o viză de intrare?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Cum îmi pot extinde viza?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
testul teoretic
Τύπος εξέτασης
uppkörning
examenul practic
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
Adresa
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
nume
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
fotografia
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
pierdut
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
furat
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
distrus
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Nu am antecedente penale.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Am nivelul necesar de [limbă].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Partenerul meu este __________.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας