Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ellopták a [dokumentumomat].
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
Az információ bizalmas.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Hogy hívják?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Mikor és hol született?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Hol lakik?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Mi a címe?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Mi az állampolgársága?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Mikor érkezett [országba]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
A családi állapotom ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Συζυγική κατάσταση
gift
házas
Συζυγική κατάσταση
separerad
külön él a házastársától
Συζυγική κατάσταση
skild
elvált
Συζυγική κατάσταση
sambo
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
ogift par
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
änka
özvegy
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
Vannak gyermekei?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Élnek önnel eltartottak?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Szeretnék regisztrálni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Van regisztrációs díj?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mit fedez a biztosítás?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Kórházi költségek
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Szakorvos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Diagnosztikai vizsgálatok
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Műtéti beavatkozás
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Pszichiátriai kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Fogorvosi kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Szemészeti kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Érvényes itt a jogosítványom?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Szeretném lefoglalni a __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
elméleti vizsga
Τύπος εξέτασης
uppkörning
gyakorlati vizsga
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
cím
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
név
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
fénykép
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
elveszett
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
ellopott
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
sérült
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Büntetlen előéletű vagyok.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας