Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Kiam elspiras via legitimilo?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
La informo estas konfidenca.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Kiel vi nomiĝas?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Kie vi loĝas?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Kio estas via adreso?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Kio estas via civitaneco?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
senedza
Συζυγική κατάσταση
gift
edziĝinta
Συζυγική κατάσταση
separerad
apartiga
Συζυγική κατάσταση
skild
eksedziĝinta
Συζυγική κατάσταση
sambo
kunviva
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
en civila kuniĝo
Συζυγική κατάσταση
ogift par
fraŭlaj partneroj
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
en hejma partnereco
Συζυγική κατάσταση
änka
vidvina
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
Ĉu vi havas infanojn?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Kion dokumentojn mi alportus?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Hospitalokotizoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Kotizoj por la ekspertoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Diagnozoprovoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiaj proceduroj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Dentaj kuracadoj
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Okula kuracado
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
teorian teston
Τύπος εξέτασης
uppkörning
veturantan teston
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
adreson
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
nomon
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
foton
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
perdatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
ŝtelatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
difektatan
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mi havas puran krimliston
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας