Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Hvornår udløber dit ID?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
Informationerne er fortrolige.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Hvad hedder du?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Hvor og hvornår er du født?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Hvor bor du?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Hvad er din adresse?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Hvad er dit statsborgerskab?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Hvornår ankom du til [land]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Må jeg se dit ID?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
Jeg er ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
single
Συζυγική κατάσταση
gift
gift
Συζυγική κατάσταση
separerad
separeret
Συζυγική κατάσταση
skild
fraskilt
Συζυγική κατάσταση
sambo
samlevende
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
i et indregistreret parforhold
Συζυγική κατάσταση
ogift par
ugifte partnere
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
i et indenlandsk parforhold
Συζυγική κατάσταση
änka
enke
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
Har du børn?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Jeg vil gerne registreres i byen
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Hospitalsgebyrer
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Speciallægegebyrer
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Diagnosetests
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiske indgreb
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Psykiatrisk behandling
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Tandbehandlinger
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Øjenbehandlinger
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Er mit kørekort gyldigt her?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
teoritest
Τύπος εξέτασης
uppkörning
køreprøve
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
adressen
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
navnet
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
billedet
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
mistet
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
stjålet
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
beskadiget
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Jeg har en ren straffeattest
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας