Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Où votre [document] a été délivré ?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
När går din legitimation ut?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Denna information är konfidentiell.
Ces informations sont confidentielles.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Vad heter du?
Comment vous appelez-vous ?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Var bor du?
Où résidez-vous ?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Vad är din adress?
Où habitez-vous ?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Vilken nationalitet tillhör du?
Quelle est votre nationalité ?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
När anlände du till [landet]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Kan du visa mig din legitimation?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Min civilstatus är __________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
singel
célibataire
Συζυγική κατάσταση
gift
Marié(e)
Συζυγική κατάσταση
separerad
Séparé(e)
Συζυγική κατάσταση
skild
Divorcé(e)
Συζυγική κατάσταση
sambo
en concubinage
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
dans une union civile
Συζυγική κατάσταση
ogift par
en concubinage
Συζυγική κατάσταση
i ett partnerskap
en partenariat domestique
Συζυγική κατάσταση
änka
veuf/veuve
Συζυγική κατάσταση
Har du barn?
Vous avez des enfants ?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vous avez des personnes à charge ?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Je voudrais réunir ma famille.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Vilka dokument ska jag ta med?
Quels documents dois-je apporter ?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Kostar det något att registrera sig?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jag vill registrera min bostad.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Vad täcker sjukförsäkringen?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Patientavgifter
Frais hospitaliers
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialistkostnader
Frais de consultation d'un spécialiste
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostiska prov
Tests diagnostiques
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiska ingrepp
Opérations chirurgicales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Traitement psychiatrique
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlingar
Soins dentaires
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Ögonbehandling
Soins oculaires
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Varför begär du ett inresevisum?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Är mitt körkort giltigt här?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoriprov
le code
Τύπος εξέτασης
uppkörning
la conduite
Τύπος εξέτασης
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
mon adresse
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
namnet
mon nom
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
bilden
ma photo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
borttappat
perdu
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stulet
volé
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
förstört
abîmé
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mon conjoint est [nationalité].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας