Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Где я могу найти форму для ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Когда был выдан ваш документ?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Где был выдан ваш [документ] ?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Когда истекает срок вашего паспорта?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Какие документы мне нужно принести для_______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Мой [документ] украли.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Я заполняю это заявление от лица______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Информация конфиденциальна.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Как вас зовут?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Где вы живете?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Каков ваш адрес?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Какое у вас гражданство?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Когда вы въехали в страну?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Мое семейное положение -_______.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
холост
Συζυγική κατάσταση
Женат/замужем
Συζυγική κατάσταση
Разведен/а
Συζυγική κατάσταση
Разведен/а
Συζυγική κατάσταση
в сожительстве
Συζυγική κατάσταση
в гражданском браке
Συζυγική κατάσταση
Не женатая пара
Συζυγική κατάσταση
в домашнем партнерстве
Συζυγική κατάσταση
вдовец/вдова
Συζυγική κατάσταση
У вас есть дети?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Какие документы мне нужно принести?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Мне нужно платить за регистрацию?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Что покрывает медицинская страховка?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Больничные платы
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Платы специалистам
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Диагностические проверки
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Хирургические процедуры
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Психиатрическое лечение
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Лечение зубов
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Офтальмологическое лечение
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Как я могу продлить мою визу?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Почему мое заявление на визу отклонено?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Мне нужно менять номер своей машины?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Мои водительские права здесь действуют?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
Теоретический тест
Τύπος εξέτασης
Тест на вождение
Τύπος εξέτασης
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
адрес
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
имя
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
фотография
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
потеряно
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
украдено
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
повреждено
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
У меня нет судимостей
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας