Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Când a fost emis [documentul]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Unde a fost emis [documentul]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Când îți expiră ID-ul?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mi s-a furat [documentul].
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Informația este confidențială.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Cum vă cheamă?
Mikä sinun nimesi on?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Unde locuiți?
Missä sinä asut?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Care este adresa dumneavoastră?
Mikä sinun osoitteesi on?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Ce cetățenie aveți?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Când ați ajuns în [țara]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Starea mea civilă este ___________.
Minä olen _________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
Singur
naimaton
Συζυγική κατάσταση
Căsătorit/ă
naimisissa
Συζυγική κατάσταση
separat/ă
asumuserossa
Συζυγική κατάσταση
divorțat/ă
eronnut
Συζυγική κατάσταση
concobinaj
avoliitossa
Συζυγική κατάσταση
într-o uniune civilă
rekisteröidyssä parisuhteessa
Συζυγική κατάσταση
necăsătorit/ă
parisuhteessa
Συζυγική κατάσταση
partener/ă de viață
avoliitossa
Συζυγική κατάσταση
văduv/ă
leski
Συζυγική κατάσταση
Aveți copii?
Onko sinulla lapsia?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Ce documente trebuie să aduc?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Există vreo taxă de înregistrare?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Mitä vakuutus kattaa?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Taxe pentru spitalizare
Sairaalakulut
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Onorarii ale medicilor specialiști
Erikoislääkärikustannukset
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Test de diagnosticare
Diagnostinen tutkimus
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Intervenții chirurgicale
Kirurgiset toimenpiteet
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratament psihiatric
Psykiatrinen hoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamente dentare
Hammashoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamente oftalmologice
Silmähoito
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

De ce solicitați o viză de intrare?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Cum îmi pot extinde viza?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Este permisul meu de conducere valid aici?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
testul teoretic
teoriakokeen
Τύπος εξέτασης
examenul practic
inssiajon
Τύπος εξέτασης
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
Adresa
osoitetta
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nume
nimeä
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fotografia
kuvaa
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
pierdut
kadonneen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
furat
varastetun
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
distrus
vaurioituneen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Nu am antecedente penale.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Am nivelul necesar de [limbă].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Partenerul meu este __________.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας