Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Când a fost emis [documentul]?
Когда был выдан ваш документ?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Unde a fost emis [documentul]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Când îți expiră ID-ul?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mi s-a furat [documentul].
Мой [документ] украли.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Informația este confidențială.
Информация конфиденциальна.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Cum vă cheamă?
Как вас зовут?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Unde locuiți?
Где вы живете?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Care este adresa dumneavoastră?
Каков ваш адрес?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Ce cetățenie aveți?
Какое у вас гражданство?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Când ați ajuns în [țara]?
Когда вы въехали в страну?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Starea mea civilă este ___________.
Мое семейное положение -_______.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
Singur
холост
Συζυγική κατάσταση
Căsătorit/ă
Женат/замужем
Συζυγική κατάσταση
separat/ă
Разведен/а
Συζυγική κατάσταση
divorțat/ă
Разведен/а
Συζυγική κατάσταση
concobinaj
в сожительстве
Συζυγική κατάσταση
într-o uniune civilă
в гражданском браке
Συζυγική κατάσταση
necăsătorit/ă
Не женатая пара
Συζυγική κατάσταση
partener/ă de viață
в домашнем партнерстве
Συζυγική κατάσταση
văduv/ă
вдовец/вдова
Συζυγική κατάσταση
Aveți copii?
У вас есть дети?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Ce documente trebuie să aduc?
Какие документы мне нужно принести?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Există vreo taxă de înregistrare?
Мне нужно платить за регистрацию?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Что покрывает медицинская страховка?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Taxe pentru spitalizare
Больничные платы
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Onorarii ale medicilor specialiști
Платы специалистам
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Test de diagnosticare
Диагностические проверки
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Intervenții chirurgicale
Хирургические процедуры
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratament psihiatric
Психиатрическое лечение
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamente dentare
Лечение зубов
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamente oftalmologice
Офтальмологическое лечение
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

De ce solicitați o viză de intrare?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Cum îmi pot extinde viza?
Как я могу продлить мою визу?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Мне нужно менять номер своей машины?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Este permisul meu de conducere valid aici?
Мои водительские права здесь действуют?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
testul teoretic
Теоретический тест
Τύπος εξέτασης
examenul practic
Тест на вождение
Τύπος εξέτασης
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
Adresa
адрес
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nume
имя
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fotografia
фотография
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
pierdut
потеряно
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
furat
украдено
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
distrus
повреждено
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Nu am antecedente penale.
У меня нет судимостей
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Partenerul meu este __________.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας