Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Când a fost emis [documentul]?
When was your [document] issued?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Unde a fost emis [documentul]?
Where was your [document] issued?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Când îți expiră ID-ul?
When does your ID expire?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Could you help me fill out the form?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mi s-a furat [documentul].
My [document] has been stolen.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Completez acest formular în numele (lui) _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Informația este confidențială.
The information is confidential.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Can you give me a receipt for this application?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Cum vă cheamă?
What is your name?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Could you please tell me your place and date of birth?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Unde locuiți?
Where do you live?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Care este adresa dumneavoastră?
What is your address?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Ce cetățenie aveți?
What is your citizenship?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Când ați ajuns în [țara]?
When did you arrive in [country]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Could you please show me your ID?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Starea mea civilă este ___________.
My marital status is ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
Singur
single
Συζυγική κατάσταση
Căsătorit/ă
married
Συζυγική κατάσταση
separat/ă
separated
Συζυγική κατάσταση
divorțat/ă
divorced
Συζυγική κατάσταση
concobinaj
cohabiting
Συζυγική κατάσταση
într-o uniune civilă
in a civil union
Συζυγική κατάσταση
necăsătorit/ă
unmarried partners
Συζυγική κατάσταση
partener/ă de viață
in a domestic partnership
Συζυγική κατάσταση
văduv/ă
widowed
Συζυγική κατάσταση
Aveți copii?
Do you have children?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Do you have dependents living with you?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
I would like to reunite with my family.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
I would like to register in the city.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Ce documente trebuie să aduc?
What documents shall I bring?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Există vreo taxă de înregistrare?
Are there any registration fees?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
I am here for the domicile registration.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
I would like to apply for a residence permit.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Do I need private health insurance?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
What is covered by the health insurance?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Taxe pentru spitalizare
Hospital fees
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Onorarii ale medicilor specialiști
Specialists' fees
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Test de diagnosticare
Diagnostic tests
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Intervenții chirurgicale
Surgical procedures
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratament psihiatric
Psychiatric treatment
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamente dentare
Dental treatments
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamente oftalmologice
Eye care treatment
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

De ce solicitați o viză de intrare?
Why are you requesting the entry visa?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Do I need a visa to visit [country]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Cum îmi pot extinde viza?
How can I extend my visa?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Why has my visa application been rejected?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Can I apply to become a permanent resident?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Do I have to change the license plate of my car?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
I would like to register my vehicle.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is my driving licence valid here?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
I would like to apply for a provisional driving license.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Aș vrea să mă înscriu la __________.
I would like to book my __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
testul teoretic
theory test
Τύπος εξέτασης
examenul practic
driving test
Τύπος εξέτασης
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
I would like to change the ____________on my driving license.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
Adresa
address
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nume
name
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
fotografia
photo
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
I would like to add higher categories to my driving license.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
I would like to renew my driving license.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
pierdut
lost
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
furat
stolen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
distrus
damaged
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
I would like to appeal my license suspension.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Where can I register for the [language] test?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Nu am antecedente penale.
I have a clean criminal record.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Am nivelul necesar de [limbă].
I have the required level of [language].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
What are the fees for citizenship application?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Partenerul meu este __________.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας